Posted by

Jazykový kvet krajské finále

V utorok 9. apríla sme sa zúčastnili krajského finále jazykovej súťaže Jazykový kvet. Určite zúročíme veľké skúsenosti, ktoré sme získali. Náročný deň na súťaži bol odmenený aj viacerými peknými umiestneniami vo svojich kategóriách. Drama Club (Simonka Š., Rebeca T., Zojka P., Dominik Š., Ela Z., Klára Č., Lujza G., Lily B., Janko Š., Adam K., Ninka A.): „Rabbits […]