Posted by

Výletový deň

1.A : Prváci v divadle a múzeu  Najmladší žiaci začali svoj výlet v bábkovom divadle. Pozreli sme si predstavenie o snehuliakoch, ktoré nás zaujalo hlbokou myšlienkou. Po predstavení a prechádzke mestom sme prišli do vychodoslovenského múzea, kde sme si pozreli nielen krásne zvieratká slovenskej prírody, ale aj skameneliny a kostry pravekých zvierat. Nakoniec sme sa […]