Posted by

Týždeň anglického jazyka

Týždeň anglického jazyka je taký špeciálny týždeň na našej škole, kedy sa venujeme príprave na medzinárodné skúšky Cambridge a iným zaujímavým oblastiam – ale iba po anglicky. Tento týždeň je pre všetkých žiakov na našej škole od 2.ročníka a stal sa u nás už takou tradíciou. Žiaci si počas tohto týždňa vyskúšajú nielen anglický jazyk […]