Posted by

Tvorivé pero

Mesiac knihy sme v našej knižnici odštartovali sútažou Tvorivé pero. Zapojilo sa 6 kreatívnych dvojíc pozostávajúcich z pisateľa a ilustrátora. Súťažiaci museli z 18 kociek „Story cubes“ použiť vo svojich príbehoch minimálne 15 obrázkov označujúcich veci alebo činnosti. Odborná porota potom po náročnom rozhodovaní vybrala 3 víťazné dvojice, ktorých príbehy a ilustrácie boli len o […]

Posted by

Som online

Dnes, 7. marca sa žiaci 4. až  8. ročníka našej školy zúčastnili prednášok pod názvom „Si online II“,  ktoré boli zamerané na bezpečnosť vo virtuálnom svete. Žiaci sa oboznámili s pozitívnym, ale aj negatívnym vplyvom nových informačných technológií na sociálne vzťahy a zároveň získali informácie aj o rizikách sociálnych sietí ako je napríklad kyberšikana. Veríme, […]