Posted by

Pilotný projekt matematiky v anglickom jazyku Max Maths

Tento školský rok sme priniesli opäť niečo nové a výnimočné. Stali sme sa školou, ktorá bola vybraná na pilotovanie projektu výučby matematiky v anglickom jazyku Max Maths. Ide o špeciálny projekt s novými učebnicami, vďaka ktorým žiaci lepšie pochopia princípy matematiky. Na týchto hodinách však nejde iba o čísla, ale aj o anglický jazyk a […]