Posted by

Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/2019

Písal sa 3.september 2018 a brány našej školy sa opäť otvorili. Od skorého rána k nám prichádzali žiaci, ktorí už netrpezlivo čakali na to, ako budú vyzerať ich triedy, do ktorej lavice si sadnú, či na pani učiteľku, ktorá ich bude učiť. Začiatok školského roka je veľkým dňom pre všetkých žiakov, no najviac špeciálny je […]