Posted by

Technické múzeum

Užili sme si krásny deň naplnený fyzikou. Zábava sa začala experimentovaním vo Vedecko-technickom centre. Čakalo tu na nás 120 interaktívnych exponátov rozložených na 2 poschodiach Technického múzea. Zábavno-náučnou formou sme si mohli voľne vyskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy z oblasti mechaniky, magnetizmu, optiky akustiky a množstvo ďalších. Oboznámili sme sa tu so základmi vedy a techniky. Po hodinke v tejto „herni“ […]

Posted by

Bilingválna matematika: Max Math

Ako jedna z mála škôl sme mali možnosť otestovať medzi prvými nové interaktívne prostredie pre výučbu matematiky s názvom MaxMath. Prostredie obsahovo korešponduje s medzinárodným kurikulom pre primárne vzdelávanie.  Deťom sa práca pri počítačoch veľmi páčila. Dokázali sa výborne koncentrovať a naučili sa rôzne nové postupy riešenia príkladov napríklad na delenie, či úpravu zlomkov. Keďže […]