Posted by

The Family Day v 1.A triede

Tak už aj prváci majú za sebou svoj triedny projekt pod názvom The family day. Prváci si pripravili nápovedné obrázky na písmeno, ktoré si vyžrebovali.  Každé písmeno malo slovenský aj anglický obrázok, keďže sa žiaci celý rok učili slovenskú abecedu a aktuálne sa na angličtine učia aj anglickú a ide im to výborne. Tento deň […]