Posted by

Triedny projekt v 4.A triede

Prezentujeme svoje vedomosti, v tomto duchu sa nieslo stretnutie rodičov a žiakov 4. A triedy. Žiaci po vyše mesačnej príprave a práci na prezentácii v MS power point odprezentovali výsledok svojej práce pred všetkými rodičmi. Vypočuli sme si rôzne zaujímavé témy z prírodovedy a vlastivedy. Tréma v krátkom čase opustila priestory triedy a žiaci prezentovali […]

Posted by

Druhácke rozprávky

Dnešné popoludnie v 2.A sme spestrili triednym projektom. Druháci prezentovali rozprávky. A to nie hocijaké. Rozprávky, ktoré si sami vymysleli, napísali a nakreslili k nim krásne obrázky. To, že z niektorých žiakov rastú budúci spisovatelia niet pochýb.(V.K.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: