Posted by

Praveké obydlia

Pre lepšiu predstavivosť, ako žili ľudia v praveku, si žiaci 6.ročníka vyrobili na hodine dejepisu zmenšené napodobeniny pravekých obydlí. Keďže praveký človek mohol pracovať len s tým, čo mu poskytla príroda, žiaci si sami nazbierali prírodné materiály, z ktorýchc postavili praveké domčeky. (A.T.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Čítanie kníh Gabriely Futovej v školskej knižnici

Dnešná hodina v knižnici bola venovaná tvorbe spisovateľky Gabriely Futovej. Naša knižnica má bohaté zastúpenie jej kníh: Naša mama je bosorka, Dokonalá Klára, Nototo, Očko špehúň, Nezblázni sa mamička, Poškoláci, Psia škola je len časť z nich. Žiaci si tieto knihy mohli vypožičať výnimočne na týždeň. To preto aby sa ku knihám dostalo čo najviac […]

Posted by

Indiáni v ŠKD

V októbri sme sa v ŠKD hrali s deťmi na indiánov. Prostredníctvom indiánskych príbehov, sme sa dozvedeli ako žili indiáni. Aby sme sa priblížili indiánom, z papiera sme vyrobili indiánske stany a čelenky. Naučili sme sa aj niekoľko indiánskych slov. (A.T.)  Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Záložka do knihy

Naša škola sa v septembri 2017 zapojila  do pekného projektu: „Záložka do knihy“. Na výtvarnej výchove žiaci druhých ročníkov a tretiaci  vyrobili záložky. Hotové záložky sme poslali  partnerskej škole a čakali. Dnes nám partnerská škola poslala ich záložky a naši žiaci si mohli spomedzi 100 záložiek jednu vybrať a založiť do svojej čítanky…. Pekné čítanie s novou záložkou prajeme. (V.K.) […]

Posted by

Čitateľský deň v 2.A

„Koľko kníh prečítaš,toľkokrát si človekom.“ A ja k tomu dodávam: „Koľko kníh prečítaš a vieš o nich porozprávať svojim spolužiakom, môžeš byť na seba hrdý.“ Žiaci z 2.A triedy dnes prvýkrát slávnostne prezentovali svoju prečítanú knihu. A to, že to bol pre nich zážitok, skúsenosť, ale aj sranda je určite všetkým jasné. Pretože vedieť zmysluplne […]