Posted by
Kolorit slovenského ornamentu

Kolorit slovenského ornamentu

Humno bolo plné škôlkarov, menších i väčších školákov, mladších i starších dospelých. Mnohí s foťákmi v ruke netrpezlivo čakali na to, kedy to začne. Konalo sa vyhodnotenie súťaže Kolorit slovenského ornamentu 2017. Porota mala naozaj neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie práce spomedzi celkového počtu 352 súťažiacich v niekoľkých kategóriách. A preto sme právom pyšní na Ninku A. z 2.A, ktorá vo svojej […]

Posted by
Týždeň hlasného čítania

Týždeň hlasného čítania

Naši prváci, druháci a tretiaci sa tento týždeň venovali príjemnému projektu o čítaní. Tento rok sme sa zaoberali témou: S knihou za hudbou a tak žiaci okrem toho , že zdokonaľovali svoje čítanie, dozvedeli sa aj niečo nové o hudobných nástrojoch. Celý týždeň zbierali písmenká – indície, aby mohli vylúštiť hľadané slovo ( dirigent) Úspešní […]