Posted by
My day 4.A

My day 4.A

Aj rodičia našich štvrtákov zasadli do školských lavíc. Vyskúšali si čítanie, matematiku, prírodovedu, anglický jazyk, vlastivedu a aj náš anglický predmet Science. Rovnako sa ako správni žiaci nadesiatovali a naobedovali v našej školskej jedálni. Atmosféra bola skvelá, ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zopakovali si taký vyučovací deň štvrtáka.  (M.N.)

Posted by
Rozprávkový večer

Rozprávkový večer

Stanovište Perníková chalúpka – najprv sme museli odhaliť skryté veci na obrázku z Ježibabinej kuchyne a garáže. Potrénovali sme svoje hlávky, no presné očko sme si vyskúšali aj pri triafaní balónov a následnom skladaní slov. (A.L.) Trojruža – neobyčajná ruža z rovnomennej rozprávky. My sme ju poznali skôr pod názvom Kráska a zviera. Vôňa ruže […]

Posted by
Kolorit slovenského ornamentu

Kolorit slovenského ornamentu

Humno bolo plné škôlkarov, menších i väčších školákov, mladších i starších dospelých. Mnohí s foťákmi v ruke netrpezlivo čakali na to, kedy to začne. Konalo sa vyhodnotenie súťaže Kolorit slovenského ornamentu 2017. Porota mala naozaj neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie práce spomedzi celkového počtu 352 súťažiacich v niekoľkých kategóriách. A preto sme právom pyšní na Ninku A. z 2.A, ktorá vo svojej […]