Posted by
DOH : Didacticus – olympijské hry

DOH : Didacticus – olympijské hry

  16.11.2015 sme sa zahrali na veľkých športovcov a súťažili sme individuálne v rôznych disciplínach. Niektoré boli len na spestrenie napr. hod špáradlom sťa by oštepom, kop na bránu a florbalové dobíjanie brány.  Iné boli na meranie výkonnosti jednotlivcov. Rôzne disciplíny odhalili rôzne nadania a talenty a to aj v skoku do diaľky z miesta, hode na určený cieľ a kráľovská […]

Posted by
Exkurzia do AMK

Exkurzia do AMK

Naši piataci sa v piatok vybrali na zaujímavú exkurziu do AMK, čiže do Archívu mesta Košice. Dozvedeli sa informácie o tom, kde sa ukladajú dôležité dokumenty, spisy a rôzne materiály. Dokonca už vieme, že štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok. Študovňa je bádateľom k dispozícii s obmedzenou kapacitou 12 miest v budove na Kováčskej ul. …