„Koľko kníh prečítaš,toľkokrát si človekom.“ A ja k tomu dodávam: „Koľko kníh prečítaš a vieš o nich porozprávať svojim spolužiakom, môžeš byť na seba hrdý.“

Žiaci z 2.A triedy dnes prvýkrát slávnostne prezentovali svoju prečítanú knihu. A to, že to bol pre nich zážitok, skúsenosť, ale aj sranda je určite všetkým jasné.

Pretože vedieť zmysluplne rozprávať a vedieť pozorne počúvať je cnosť. (V.K.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: