Posledný marcový týždeň sme sa rozhodli venovať rozprávkam, ktoré sú nie len našim najmenším veľmi blízke. V týždni 27.3. – 31.3. prebieha v rannom ŠKD čítanie pôvodných ľudových rozprávok zo všetkých kútov sveta. Pred každým čítaním sa žiaci oboznámia s kultúrou a rôznymi zaujímavosťami krajiny, z ktorej čítaná rozprávka pochádza. Sme presvedčení, že tento zaujímavý projekt nie len povzbudí deti v čítaní, ale poskytne rozšírenie obzoru aj v geografickej oblasti. (M.K.)