Na našej škole vieme, aké je potrebné, aby žiaci čítali. Na hodinách anglického jazyka bol teda vytvorený projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Každý žiak si počas školského roka vybral dve anglické knihy a prečítal ich. Knihy si mohli žiaci vypožičať z našej školskej knižnice, kde ich máme niekoľko stovák od britského vydavateľstva Usborne. Súčasťou projektu bolo aj vypracovať obsah knihy spolu s ilustráciou. Vďaka tomu sa každý naozaj zahĺbil do čítania a naučil sa rozpoznávať hlavné a vedľajšie postavy či miesto deja. Školské práce sme ostatným žiakom predstavili pod názvom We love reading books a všetky ich nájdete pri učebni anglického jazyka. Tento projekt bude pre jeho veľký úspech pokračovať aj od septembra. (M.N.)