Posted by

Exkurzia do štátnej vedeckej knižnice

Hodinu dejepisu sme si spestrili exkurziou do Štátnej vedeckej knižnice. Vybrali sme sa do jedného z oddelení knižnice, v ktorom sú uložené staré tlače a rukopisy, vydané do roku 1918. Žiaci mohli vidieť a dotknúť sa starých listín (najstaršie z roku 1481), kníh, periodík, slovníkov a kalendárov rôzneho pôvodu a zamerania. Ukážky práce reštaurátorov a […]

Posted by

Medzinárodný deň detí na 1.stupni

Dnešný Deň detí naši žiaci prvého stupňa strávili v prítomnosti záchranných zložiek  na Rampovej ulici. Žiaci pozorne sledovali ukážky policajných zásahov, zdravotníkov aj hasičov.  Zaujal nás pestrý program a ochota záchranných zložiek odpovedať žiakom na ich zvedavé otázky. Príjemne strávený deň umocnilo aj slnečné počasie.(V.K.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Čitateľský maratón

Dnes sme mali na hodinách slovenského jazyka špeciálneho hosťa. Počas čitateľského maratónu nás navštívil Tom Sawyer, aby nám porozprával o svojom dobrodružnom živote. Žiaci druhého stupňa sa striedali pri čítaní príbehov o tomto svetoznámom hrdinovi. Mnohým sa jeho príbehy zapáčili natoľko, že sa rozhodli prečítať si celú knihu. (J.V.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:  […]

Posted by

Predvianočné čítanie v knižnici

Dnešná predvianočná hodinka v knižnici bola venovaná čítaniu anglických príbehov. Čítali sme i o smutnom vianočnom stromčeku, ale aj o Santovi, ktorí zablúdil. Knižnica vám praje krásne Vianoce a po prázdninách a môžte tešiť na nové knihy v knižnici, ktoré nám prinesie Ježiško. (V.K.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Praveké obydlia

Pre lepšiu predstavivosť, ako žili ľudia v praveku, si žiaci 6.ročníka vyrobili na hodine dejepisu zmenšené napodobeniny pravekých obydlí. Keďže praveký človek mohol pracovať len s tým, čo mu poskytla príroda, žiaci si sami nazbierali prírodné materiály, z ktorýchc postavili praveké domčeky. (A.T.) Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Čítanie kníh Gabriely Futovej v školskej knižnici

Dnešná hodina v knižnici bola venovaná tvorbe spisovateľky Gabriely Futovej. Naša knižnica má bohaté zastúpenie jej kníh: Naša mama je bosorka, Dokonalá Klára, Nototo, Očko špehúň, Nezblázni sa mamička, Poškoláci, Psia škola je len časť z nich. Žiaci si tieto knihy mohli vypožičať výnimočne na týždeň. To preto aby sa ku knihám dostalo čo najviac […]

Posted by

Indiáni v ŠKD

V októbri sme sa v ŠKD hrali s deťmi na indiánov. Prostredníctvom indiánskych príbehov, sme sa dozvedeli ako žili indiáni. Aby sme sa priblížili indiánom, z papiera sme vyrobili indiánske stany a čelenky. Naučili sme sa aj niekoľko indiánskych slov. (A.T.)  Viac fotiek z akcie nájdete tu: 

Posted by

Záložka do knihy

Naša škola sa v septembri 2017 zapojila  do pekného projektu: „Záložka do knihy“. Na výtvarnej výchove žiaci druhých ročníkov a tretiaci  vyrobili záložky. Hotové záložky sme poslali  partnerskej škole a čakali. Dnes nám partnerská škola poslala ich záložky a naši žiaci si mohli spomedzi 100 záložiek jednu vybrať a založiť do svojej čítanky…. Pekné čítanie s novou záložkou prajeme. (V.K.) […]

Posted by

Čitateľský deň v 2.A

„Koľko kníh prečítaš,toľkokrát si človekom.“ A ja k tomu dodávam: „Koľko kníh prečítaš a vieš o nich porozprávať svojim spolužiakom, môžeš byť na seba hrdý.“ Žiaci z 2.A triedy dnes prvýkrát slávnostne prezentovali svoju prečítanú knihu. A to, že to bol pre nich zážitok, skúsenosť, ale aj sranda je určite všetkým jasné. Pretože vedieť zmysluplne […]

Posted by

Halloween

Strašidlá, ježibaby, zombies, agenti, úradníci, mŕtvoly a iné príšerky boli v našej škole od rána! Vyučovanie v maskách je predsa len väčšia zábava a preto sme začali s Halloweenom už ráno. Tento deň bol špeciálny aj tým, že pokračoval pre starších žiakov až do neskorej noci. Nocovačka v škole patrí k Halloweenu, rovnako ako aj […]