Posted by

Múzeum na kolesách: Kurz prvej pomoci

Týždeň s batohom už tradične patrí rôznym zábavným i poučným aktivitám. Tento rok sme ho začali Kurzom prvej pomoci. Ak by ste si mysleli, že išlo o tradičnú prednášku, tak ste na veľkom omyle! Páni z organizácie Múzeum na kolesách nám ukázali, že učiť sa dá aj zábavne a predviedli nám rôzne životné situácie, do […]

Posted by

Matematika po anglicky

Na našej škole nájdete angličtinu naozaj na každom rohu. Samozrejmosťou sú hodiny anglického jazyka, konverzácie či predmetu Science. Takou stálicou sú už aj bilingválne predmety ako geografia, biológia či prírodoveda a vlastiveda. Angličtinu počuť aj cez prestávky či len tak počas hodiny formou metódy CLIL. Po novom ju však nájdete už aj na hodinách matematiky! […]

Posted by

Botanická záhrada: Exotické motýle

V piatok prišlo veľké ochladenie, a tak sa naši siedmaci vybrali zohriať do skleníka v botanickej záhrade. Neboli tam sami, lietalo tam totiž veľa exotických motýľov. Poobzerali si ich zblízka a pokochali sa krásnymi farbami na ich krídlach. (J.V.) Viac fotiek z akcie nájdete tu:   

Posted by

Rozlúčka so šlabikárom a s Hupsom u prvákov

Celý rok nás počas slovenského jazyka sprevádzal a pripravoval úlohy škriatok Hups. Počas školského roka si ho žiaci brali na víkend domov a zažívali spolu rôzne dobrodružstvá. Škriatok Hups si pripravil pre žiakov úlohy na rozlúčku, aby ukázali, že už vedia čítať, čítať s porozumením, rozdeliť slová na slabiky, prepísať vety a iné úlohy ale […]

Posted by

Exkurzia do štátnej vedeckej knižnice

Hodinu dejepisu sme si spestrili exkurziou do Štátnej vedeckej knižnice. Vybrali sme sa do jedného z oddelení knižnice, v ktorom sú uložené staré tlače a rukopisy, vydané do roku 1918. Žiaci mohli vidieť a dotknúť sa starých listín (najstaršie z roku 1481), kníh, periodík, slovníkov a kalendárov rôzneho pôvodu a zamerania. Ukážky práce reštaurátorov a […]

Posted by

Čítame po anglicky

Na našej škole vieme, aké je potrebné, aby žiaci čítali. Na hodinách anglického jazyka bol teda vytvorený projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Každý žiak si počas školského roka vybral dve anglické knihy a prečítal ich. Knihy si mohli žiaci vypožičať z našej školskej knižnice, kde ich máme niekoľko stovák od britského vydavateľstva Usborne. Súčasťou projektu […]

Posted by

Beseda s pánom Jurajom Szantom

Na besede s pánom Jurajom Szantom spoznali naši žiaci historické skutočnosti trochu inak. Mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s človekom, ktorý prežil niekoľko politických režimov. Bol synom slávneho prešovského architekta. Sám vyštudoval architektúru a podieľal sa na výstavbe množstva stavieb v Prešove i v Košiciach. Keďže pochádzal zo židovskej rodiny, musel sa počas druhej svetovej […]

Posted by

Technické múzeum

Užili sme si krásny deň naplnený fyzikou. Zábava sa začala experimentovaním vo Vedecko-technickom centre. Čakalo tu na nás 120 interaktívnych exponátov rozložených na 2 poschodiach Technického múzea. Zábavno-náučnou formou sme si mohli voľne vyskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy z oblasti mechaniky, magnetizmu, optiky akustiky a množstvo ďalších. Oboznámili sme sa tu so základmi vedy a techniky. Po hodinke v tejto „herni“ […]

Posted by

Bilingválna matematika: Max Math

Ako jedna z mála škôl sme mali možnosť otestovať medzi prvými nové interaktívne prostredie pre výučbu matematiky s názvom MaxMath. Prostredie obsahovo korešponduje s medzinárodným kurikulom pre primárne vzdelávanie.  Deťom sa práca pri počítačoch veľmi páčila. Dokázali sa výborne koncentrovať a naučili sa rôzne nové postupy riešenia príkladov napríklad na delenie, či úpravu zlomkov. Keďže […]

Posted by

Teambuilding u piatakov na Deň detí

Deň detí treba jednoznačne patrične osláviť. S piatakmi sme sa rozhodli vybrať sa teda do neďalekého mestského parku a užiť si tam piknik v takýto krásny slnečný deň. Počasie nám naozaj vyšlo, na oblohe nebol ani jeden mráčik. Ako sa na piknik patrí, doniesli sme si kopu maškŕt, ktorými sme si naplnili brušká hneď na […]