Beseda Starostlivosť o zúbky prebiehala zaujímavou formou prispôsobenou veku našich prvákov. Školiteľka  veľmi milo a ochotne komunikovala s deťmi. S využitím názorného materiálu  sprístupnila nové poznatky. Kládla deťom otázky a oboznamovala ich so správnym čistením, správnou starostlivosťou a prevenciou. Praktické ukážky upevnili nové získané vedomosti našich prváčikov. (A.B.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu:

bty