„BeActive“ SCHOOL DAY týmto heslom sme dňa 12.9.2016 podporili a zapojili sa do Európskeho týždňa športu v Košiciach, keď sme prvú vyučovaciu hodinu venovali Telesnej výchove tak trochu ináč Aerobicom a Zumbou.  Nadšenie a dobrý pocit nám naštartovali krásny slnečný deň. (Ľ.H.)