Mesiac október patrí jablkám, jednak ako zdravému symbolu jesene a rovnako počas neho oslavujeme aj Medzinárodný deň jablka. Pred niekoľkými rokmi vznikla na našej škole myšlienka vytvoriť deň, ktorý by bol venovaný tomuto zdravému jesennému ovociu. A takto vznikol Apple Pie Day, počas ktorého môžeme obdivovať a ochutnávať nádherné a chutné výtvory šikovných rúk našich rodičov a žiakov, ktorí pečú tie najlepšie jablkové koláče. Aj tento rok si teda naše chuťové poháriky prišli na svoje, tešili sme sa veľkému počtu rôznych druhov jablkových koláčov a porota mala naozaj veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť, ktorý koláč je najlepší, najkrajší či najchutnejší. Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa zapojili do tejto sladkej akcie a veríme, že bude tradíciou na našej škole ešte veľa veľa rokov. (M.N.)

Viac fotiek z akcie nájdete tu: