Naše hodiny jazykov radi a často obohacujeme o zaujímavé materiály. Zvlásť keď rozvíjajú čitateľskú gramotnosť zábavnou formou. Šikovní druháci sa zoznámili s učebnicami Cambridge Storyfun. Samostatná práca s anglickým textom im išla od ruky (či skôr od oka 🙂 a určite nebola posledná.(P.G.)

Viac fotiek z hodiny nájdete tu: