Týždeň s batohom 

Rozlúčka 1.A 

Triedny projekt 5.A: Letom svetom 

Spoločné fotenie 

Triedny projekt 5.A: Secret

Triedny projekt 1.A: Spelling and singing 

Triedny projekt 4.A: Bájka našimi očami 

Food Revolution Day 2016

Škola v prírode

Súťaž v anglickom jazyku: English Star

Medzinárodné skúšky Cambridge

Taký netradičný deň 

Triedny projekt 3.A: Po Slovensku…so školskou taškou 

Deň Zeme

My Day 2.A

Orientačný beh 

Talentmánia 2016 

Jazykový kvet – krajské kolo

Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo

Zápis prváčikov

Matematický klokan 2016

My Day 1.A

Hviezdoslavov Kubín

Rozprávka vo farbičke

Beseda: Hmyz

Reklamátor 2016

Týždeň anglického jazyka

Valentínske tvorivé dielne

Karneval 2016

Lyžiarsky výcvik

Čitateľský maratón

Vianočná akadémia 

My Day 3.A 

Všetkovedko

DOH- Didacticus Olympijské Hry

Exkurzia do archívu mesta Košice

Výtvarný krúžok – Práce našich umelcov 

Návšteva knižnice: 1.a2.ročník

Halloween 2015

Šarkaniáda

Miss Apple Pie

Spev bez hraníc

Divadlo Červená Čiapočka