Týždeň s batohom

Zázračný ateliér

Plavecký výcvik

Triedny projekt 2.A: My and my school

Turnaj vybíjaná

Divadlo: Neboj sa

Medzinárodný deň detí

Projekt anglická družina: Jobs

Triedny projekt 4.A: Chcel by som byť ako…

Medzinárodné skúšky Cambridge

Súťaž v anglickom jazyku English Star

Triedny projekt 1.A: Four Seasons

Škola v prírode

Rozprávková noc

Deň Zeme

Healthy snack: Zdravá desiata

Remeslá v minulosti

Návšteva bábkového divadla

My Day 1.A

Ako sa žilo v stredoveku

Deň vody

Obyčajne neobyčajný 1.jarný deň

TalentMánia

Malý princ: Recitačná súťaž, školské kolo

Valentínsky karneval

Valentínske tvorivé dielne

Rozprávkar

Polročné vysvedčenie

Reklamátor

Beseda: Mám rád svojich kamarátov

Lyžiarsky výcvik

Modelársky deň

Vianočná akadémia

My Day 2.A

Návšteva školskej knižnice

Halloweenska noc

Branný deň

Divadelné predstavenie: Pyšná princezná

Mliečny deň

Miss Apple Pie

Návšteva knižnice

Otvorenie školského roka 2014/2015