Do stredovekých Košíc sme vstúpili na Krmanovej ulici, kde sme si priblížili význam hradieb. Prešli sme do Rodošta, Miklušovej väznice a spoznali Katov byt. Exkurziu sme mali zameranú na život v stredovekom meste. Spoznali sme aj nové remeslá ako prachvodca, kat, gombikár… . Remeslá ako bylinkárka, kováč, brašnár sme si pripomenuli v uličke remesiel. Vieme, že v stredoveku bola zlá hygiena a dôsledkom nej sa šírila morová epidémia. Mor v stredovekých Košiciach sme si pripomenuli pri morovom stĺpe. Zo stredovekými Košicami sme sa rozlúčili pri erbe a odišli sme symbolicky dolnou bránou.

Photos by Mia M. (4.A) :