Posledný deň je za nami. Vyšantení, zadymení, ufúľaní a napapkaní špekáčikmi a inými dobrotami sme si ho užili na plno. Zajtra sa teda v tomto šk. roku vidíme naposledy, keď si rozdáme vysvedčenie, čiže plácu za celý rok. Nie nadarmo sa hovorí: „Aká práca, taká pláca.“ …