Marcová Talk show sa niesla  v duchu herectva a režisérstva. Jej hosťom bol Mgr. Art. František Balog herec Štátneho divadla v Košiciach, učiteľ Konzervatória a generálny riaditeľ divadla Actor pod vežou v Košiciach.

Moderátori Sara a Niklas (žiaci školy a členovia žiackeho parlamentu) hosťa grilovali ako sa patrí. Pýtali sa na priebeh povinnej školskej dochádzky – na šibalstvá, na zlomový moment, ktorý zmenil smer v pracovnej oblasti od  someliéra k herectvu od Hotelovej akadémie v Prešove na Konzervatórium v Košiciach a k štúdiu muzikálového herectva na VŠMU v Bratislave, ale aj na súčasnú pracovnú vyťaženosť.

Boli zvedaví aj z akých ingrediencií by namiešal deviatakom drink, ktorí stoja pred dôležitým rozhodnutím – ďalšie štúdium. Hosť svoje zaujímavé rozprávanie obohatil krátkou ukážkou – monológom z jednej postáv. Na položenie ďalších zaujímavých otázok moderátori ponechali priestor aj prítomným žiakom. Príjemne strávený čas okrem iného obohatený zákulisnými informáciami ubehol veľmi rýchlo a my sme získali obraz o pracovnej pozícii herec – režisér. (G.T.)

Viac fotiek z Talk show nájdete tu: