26.5.2016 v tento deň žiaci prvého ročníka predviedli svoju šikovnosť rodičom na triednom projekte pod názvom „Spelling and singing“.
Už názov projektu napovedá, že sa v 1.A spievalo a hláskovalo.
V dobrej nálade a s úsmevom na tvári sme všetkým ukázali, čo už vieme a… sme na to aj patrične pyšní. (V.K.)