Milí žiaci a rodičia.

Vzhľadom na COVID 19 budú platiť obmedzenia, ktoré zakazujú rodičom pohybovať sa v priestoroch školy. Dieťa odovzdajú na recepcii a aj si ho na recepcii vyzdvihnú.

Rodičia do budovy školy nevstupujú. Do budovy môžu vstúpiť len rodičia 1. ročníka s rúškom.

Dokumenty na stiahnutie:

 

AKTUÁLNE INFO  na : didacticus.edupage.org