Konzultačné hodiny pedagogického zboru SZŠ Didacticus 

Prosíme rodičov, aby si termín konzultácií dohodli vopred, ďakujeme.

Ing. Andrea Petrová  po telefonickom dohovore  kancelária
Mgr. Štefánia Hegedüšová  utorok 13:15-14:00 knižnica
Mgr. Viktória Köröšová  piatok 7:30-8:15 3.A trieda
Mgr. Alexandra Lazurová  pondelok  12:00-12:30 2.B trieda
Mgr. Katarína Konečná pondelok  12:45-13:15 3.B trieda
Mgr. Daniela Petríková utorok   13:00-13:30 knižnica
Mgr. Monika Nagyová pondelok  13:15-13:45 učebňa ANJ
Mgr. Mariana Ihnátová  streda 12:45-13:15 4.A trieda
Mgr. Jana Vožňáková   streda  12:00-12:30 knižnica
Mgr. Eva Zuček   streda 11:50-12:20 knižnica
Mgr. Alena Tabaková  streda 10:30-11:30 učebňa INV
Mgr. Gejza Kišš piatok 12:00-12:30 knižnica 
Mgr. Paulína Ganaj  utorok  7:30-8:00  učebňa ANJ