Bilingválne vyučovanie

  Výchova a vzdelávanie sa na našej škole uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov, pričom je doplnený o vybrané tematické celky, ktoré sa vyučujú v anglickom jazyku. Na našej škole sa bilingválne vyučujú predmety Prírodoveda  Vlastiveda  Biológia  Geografia   Bilingválna výučba u nás prebieha od tretieho ročníka. Počas prvých dvoch rokov sú na ňu…

Medzinárodné skúšky Cambridge

Naša súkromná základná škola sa stala inštitúciou, ktorá ponúka prípravu na prestížne medzinárodné skúšky z anglického jazyka Cambridge. Tieto skúšky majú niekoľko úrovní a u nás na nich žiaci pripravujú postupne počas hodín konverzácie v rámci vyučovania. S prípravou na skúšky Cambridge začíname v druhom ročníku na úrovni Starters a končíme v deviatom ročníku na…

Metóda CLIL

CLIL – Content and Language Integrated Learning – je integrácia cudzieho vyučovacieho jazyka do predmetov. Táto metóda sa na našej škole využíva postupne od 1.ročníka, pričom sa začína s jednoduchými pokynmi a postupom času sa integruje aj do samotnej vyučovacej hodiny. Žiaci tak prirodzene vnímajú anglický jazyk ako súčasť svojho života. Metóda CLIL motivuje žiakov…