5. DEŇ

5. DEŇ

Posledný deň je za nami. Vyšantení, zadymení, ufúľaní a napapkaní špekáčikmi a inými dobrotami sme si ho užili na plno. Zajtra sa teda v tomto šk. roku vidíme naposledy, keď si rozdáme Viac »

4. DEŇ

4. DEŇ

28.6.2016 naši prváci a druháci privoňali letectvu. Navštívili sme totiž Múzeum Letectva na košickom letisku, ktoré nás očarilo rôznymi modelmi lietadiel v ich skutočnej veľkosti. Všetci a najmä chlapci boli nadšení a Viac »

3. DEŇ

3. DEŇ

I keď nám dnes počasie neprialo, vtáky napriek tomu prišli,  zdolali aj silný vietor a predviedli svoje vystúpenie. Opäť sme sa niečo nové dozvedeli … Viac »

2. DEŇ

2. DEŇ

V tento deň sme mali netradičnú návštevu. Nielen hady, ale i veľká žabka, ktorej jed používajú Indiáni pre vyvolanie halucinogénnych účinkov, obrovské šváby aj chameleón Pascal a malý gekončík, škorpión, vtáčkar a mnohé Viac »

TÝŽDEŇ S BATOHOM 1. DEŇ

TÝŽDEŇ S BATOHOM 1. DEŇ

23.6.2016 našich prvákov a druhákov na nejaký čas uväznila Miklušova väznica. Jej návšteva bola pre nás veľmi poučná a trošku aj strašidelná, hlavne, keď sa z ničoho nič vyplo svetlo… Našťastie našu “straši” náladu Viac »

 

Úvod

Zahájenie školského roku 2016/2017
kedy: 5.9.2016 o 8:30
kde: spoločenská miestnosť na prízemí.

 


TENTO MESIAC PLÁNUJEME

 


logo

Naša škola sa stala oficiálnym certifikovaným strediskom na prípravu žiakov na CAMBRIDGE CERTIFICATE.

 


Hľadáte kvalitu pre Vaše dieťa? 

Príďte medzi nás…

Škola je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a má akreditáciu pre I. a II. stupeň základnej školy. Škola je zameraná na využívanie moderných trendov v oblasti vzdelávania a výchovy svojich žiakov. Spĺňa štátny vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2.

Od štvrtého ročníka vyučujeme druhý cudzí jazyk podľa výberu: Španielčinu alebo Nemčinu.

Od školského roku 2015/2016 sa od 3. ročníka vyučujú bilingválne (anglicko-slovensky) predmety: Prírodoveda, Vlastiveda, Hudobná výchova, Výtvarná výchova a Telesná výchova.

Ostatné predmety (okrem Slovenského jazyka) sú vyučované metódou CLIL. V 5. ročníku sa vyučujú bilingválne predmety: Biológia a Dejepis.

Konverzácie v anglickom jazyku sú zabezpečené lektorom anglického jazyka. Žiaci sú rozdelení podľa úrovne ovládania cudzieho jazyka.

 

Naša škola sa stala oficiálnym certifikovaným strediskom na prípravu žiakov na CAMBRIDGE CERTIFICATE. 

Každý  rok sa pripravujeme na CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

Samozrejmosťou školy je individuálny prístup k deťom. Menší počet žiakov v triede. Pri vyššom počte žiakov v triede sa vyučuje v skupinách. Domáce úlohy sú vypracovávané s triednym učiteľom po obedňajšej prestávke.

Možnosť detí navštevovať Školský klub detí, záujmové útvary, kurzy a pestré mimoškolské aktivity. Máme oddelenie ŠKD s vyučovacím jazykom anglickým a ŠKD s vyučovacím jazykom slovenským. Záleží od výberu rodiča.

Kids

V školskom roku 2016/2017 prijímame deti

do 1. –  6 . ročníka.  

Viac v časti Informácie / Zápis 

anj2

Dlhšia ukážka prezentácie našej školy klik

M